ชาวบ้านแห่ขอพร เศียรพระพุทธรูปโผล่กลางต้นโพธิ์!!

ล่ำลือ พบเศียรพระพุทธรูป โผล่กลางต้นโพธิ์ภายในวัดบ้านฅ๋อมใต้ จ.พะเยาะอายุเก่าแก่โบราณนานมากพอสมควนชาวบ้านได้รู้ข่าวได้แห่มาขอพร โชคลาภ กันมากวันที่ผู้สื่อได้รับแจ้งจากชาวและคนละเเวกใกล้เคียงที่ได้พบเศียรพระพุทธรูปดังกล่าว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เศียรพระพุทธรูปในต้นไม้

 

ผุดจากดินโผล่ออกมาจากกลางต้นโพธิ์ โบราณอายุยาวนานกว่า 500 ปี ที่ยืนต้นอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านต๋อมใต้ หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลต๋อม อำเภอเมืองพะเยาะ จากการบอกเล่าของชาวบ้านละแวกนั้นและคนใล้เคียงได้มีต้นโพล่ขนาดใหญ่หลายสิบคนโอบลอมสูงใหญ่ได้แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุม ให้ความร่มรื่น ไปทั่วบริเวณวัดดังกล่าว ณ ต้นโพธิ์โบราณมีอายุยาวนาน 500 ปี ที่คนในยุคสมัยก่อนได้ปลูกเอาไว้ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ นอกนั้นยังพบว่าบริเวณโคนต้นโพธิ์ดังกล่าว  กลางบริเวณลำต้นของต้นโพธิ์นั้น ได้มีสิ่งผิดปกติดูคล้ายเศียรพระพุทธโผล่ออกมาจากกลางต้นโพธิ์ต้นนั้นและได้มีชาวบ้านได้มาพบเห็นและมาขอพรและโชคลาภ ได้นำเอา อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำพิธีกรรม ทางศาสนา และพิธีกรรมอื่นๆ นำมาเก็บไว้บริเวณรอบใต้ต้นโพธิ์โบราณ ตามความเชื่อ และหลังที่มีเรื่องเศียรพระพุทธโผล่กลางต้นโพธิ์ได้ล่ำลือออกไปมีชาวบ้านมาพบเห็นจนทำให้มีผู้คนล่ำลือจนทำให้มีคนต่างทิ่นและคนละแวกนั้นและพื่นที่ใกล้เคียงแห่กันมาขอพรและเสี่ยงโชกกันมากมายพระอธิการ ทองสุข สุขวฺฑฒโน เจ้าอาวาสวัด ต๋อมใต้ (ศรีมณฑล) ม.3 บ้านสันหนองเหนียว กล่าวว่า ต้นโพธิ์ต้นนี้ มีอายุไม่ต่ำกว่า 495 ปี หรือ 500 ปีขึ้นไป และเป็นต้นโพธิ์โบราณอยู่ภายในบริเวณวัด มาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน สำหรับต้นโพธิ์ในวัดเห็นได้ว่า มี สิ่งของ ตลอดจนวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิธีกรรม เกี่ยวกับทางศาสนา ชาวบ้านได้นำมาวางไว้ใต้ต้นโพธิ์ ตามความเชื่อ ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณการสำหรับพระพุทธรูปที่โผล่ออกมาจากโคนต้นโพธิ์โบราณ ภายในวัด ได้ โผล่ขึ้นมานานแล้ว หากใครไม่สังเกตก็จะไม่พบ สำหรับเรื่องความเชื่อ ที่ชาวบ้าน ได้เข้า ดูชม มากราบไหว้ พร้อมกับขอโชคลาภหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นความเชื่อของชาวบ้าน ไม่สามารถห้ามได้ เพราะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล