ด่วนประกาศแล้ว !!! เลื่อนวันออกสลากงวด 1 เม.ย. 

หวยดี

ล่าสุด นายพชร  อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว เรื่องการขอเลื่อนออกสลากงวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันชีวิตของประชาชนที่ซึ่งตอนนี้มีการแพร่โรคระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างมากในตอนนี้ ซึ่งทำให้ผู้ค้าสลากนั้นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ 

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมาตรการให้เลื่อนวันออกรางวัลในงวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เเวลา 14.30 ถึง 16.00 น. จะทำการออกสลากและถ่ายทอดสด ณ สนง.กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ก็มีมาตรการงดการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 เมษายน 63 และงดงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 63 ด้วยเช่นกัน จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในส่วนของผู้ค้าสลากที่จองไว้ล่วงหน้างวด 16 เมษายน 63 ไว้แล้วนั้น  สนง.จะคืนเงินให้ผู้ค้าอย่างรวดเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามเพื่อความต่อเนื่องของกการออกสลาก ที่เป็นความหวังของประชาชน ที่เรามีธุรกิจนี้มายาวนาน เพื่อลดการจับใบสลากต่อๆกัน ที่อาจก่อให้เกิดเชื้อโรค  

คณะกรรมการ สนง.จึงกำลังดูว่าจะมีการจำหน่ายสลากออนไลน์แทนการจำหน่ายแบบใบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อผู้จำหน่ายด้วย และไม่ให้ยุ่งยากด้วย  เพราะถ้าหากไวรัสระบาดนี้มีความยาวนานอาจทำให้ สนง.กองสลากไม่อาจดำเนิงานตามวัตถุประสงค์ได้