หลวงพ่อหลุมถ่าน ณ วัด7ท่อ จ.ระนอง วัดเจ็ดท่อจังหวัดระนอง หรือเดิมคือ สำนักสงฆ์เจ้ดท่อ

ตั้งอยุ่ที่ หมู่4  ซอยเจ็ดท่อ ตำบล บางนอน อำเภอ เมือง  จังหวัดระนอง เนื่องด้วยวัดเจ็ดท่อแต่เดิมเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์ มีพระและเจ้าอาวาศ เพียง1-2รูปเท่านั้น ไม่ได้มีความโดดเด่นหรือมีสถานที่ สิ่งปลูกสร้างอะไรที่น่าดึงดูดใจผู้คนให้มาสักการะบูชา จึงทำให้เป็นที่รู้จักในคนหมู่น้อยของจังหวัดระนอง และคนบางส่วนแทบจะไม่รู้จักวัดนี้ด้วยซ้ำ  เมื่อ6-7ปีที่ผ่านมาได้มีพระอาจาร์ย รุปหนึ่ง ชื่อว่าพระอาจารย์ โชติ โชติปญโณ หรือเรียกกันว่า พระอาจารย์ จร ได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาศในขณะนั้น และได้ทำการ ตกแต่ง ปฏิรูป บูรณะซ่อมแซมวัด ให้สวยงามคล้ายรีสอทร์ เหมาะแก่การถ่ายรูป และได้ประดิษสถาน

 อันเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ทำการสร้างพระพุทธรูปและ หลวงพ่อหลุมถ่าน ด้วยอำนาจและบารมีของ

พระอาจารย์จร ที่เกิดขึ้นในหลายๆเรื่อง ทำให้เป็นที่เล่าขาน ในกลุ่มคนที่มากขึ้น เริ่มเข้ามาศรัทธา และกราบไหว้ ที่วัดเจ็ดท่อบ่อยขึ้น ซึ่งทุกครั้งที่มีญาติโยม เข้ามากราบไหว้ ถวายสังฑทาน กับพระอาจารย์ 

พระอาจารย์ มักจะพูดกับญาติโยมทั้งหลาย ว่า ก่อนกลับ ลองไปไหว้หลวงพ่อหลุมถ่าน ขอโชคขอลาภ 

 

ดูบ้างน่ะ เมื่อญาติโยมได้ฟัง จึงได้ลองทำการไปขอโชคลาภหลวงพ่อหลุมถ่าน หลังจากกลับไปญาติดยมก็ได้ถูกรางวัลกัน ทำให้ข่าวได้ลืออกไปทั่ว จึงทำให้เหล่าบรรดา คอหวยทั้งหลาย ต่างแห่กันมาไหว้ขอเลขเด็ด ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะได้เลขเด็ด และถูกหวยกันตามๆไปถ้วนหน้า บางคนถึงกับถูก3งวดติดก็มี

มาแล้ว ยิ่งทำให้หลวงพ่อหลุมถ่าน เป็นที่เคารพและศรัทธา ของเหล่าบรรดา คอหวยเป็นอย่างมาก

ด้วยความศักดิสิทธิ์ของหลวงพ่อหลุมถ่าน จึงทำให้ปัจจุบัน มีประชาชนเข้ามาขอเลขเด็ด จากหลวงพ่อหลุมถ่านไม่ขาดสาย