ไวรัสโควิด-19  ทำพิษเศรษฐกิจผู้ค้าสลากรวมตัวขอเลื่อนวันออกสลากออกไปก่อน

โควิด – 19 ทำพิษเศรษฐกิจพ่อค้าแผงสลากขายไม่ออก รวมตัวเข้าร้องเรียนให้เลื่อนวันออกสลากวันที่ 1 เม.ย 63 ออกไปก่อน 

หวยดี

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อหลายอาชีพ และกระทบมากที่สุดในตอนนี้คือคนขายสลากรัฐบาลที่ขายไม่ได้และมีการกำหนดเวลาขาย คือ วันออกสลาก

และยังไม่มีมาตรการเยียวยาให้กับคนขายแต่ออย่างใด

ด้าน นายอำนวย  กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย เปิดเผยว่า  มองอีกด้านนึงคนขายสลากเป็นผู้รับภาวะเศรษฐกิจตกจากผลกระทบโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

กำกนดมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาที่คนขายสลากไม่สามารถขายได้ในตอนนี้ ส่งผลให้กับคนขายสลากกว่าแสนชีวิต ที่ได้รับวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้น พวกเรายินดีที่ขะปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน รวมทั้งมีแถวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย

อยากวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ 

หวยดี

เพื่อเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาผลกระทบวิกฤติแนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ขอเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้

  1. ขอให้กองสลากเยียวยาผู้ขายสลากโดยการเลื่อนวันออกสลากวันที่ 1 เม.ย. 63 ออกไปก่อน
  2. ขอให้ลดจำนวนสลากที่จองไว้แล้วของงวดวันที่ 16 เเม.ย. 63
  3. ขอให้ผู้ขายสลากช่วยกันระวังเชื้อไวรัสสลากด้วยความระมัดระวัง