ไหโบราณให้โชค

นายสุข ผู้พบไหโบราณบริเวณข้างแปลงผักของตนเอง เมื่อพบเจอจึงได้เอามาเก็บไว้ที่บ้าน

หลังจากนั้นไม่นานนายสุขได้เสียชีวิตลง ลูกหลานของนายสุขจึงได้เอาไหโบราณมาถวายให้ที่วัด พระธาตุเสด็จ บ้านตาพราม ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เนื่องจากมีความเชื่อของคนโบราณว่า ถ้าพบเจอไหโบราณแล้วเก็บไว้ที่บ้าน จะทำให้คนอาศัยในบ้านหลังนั้น อยู่ไม่เป็นสุข ไม่สบายบ่อย จนต่อมานายสุขได้เสียชีวิตลงจริงหลังจากได้เอาไหมาไว้ที่บ้านไม่ถึงหนึ่งเดือน จึงทำให้ลูกหลานได้เชื่อจริงๆ ถึงได้ถวายแก่ทางวัด  หลังจากชาวบ้านได้รู้ข่าวเรื่องไหโบราณ จึงได้ล่ำลือกันว่า น่าจะเป็นไหโบราณศักดิ์สิทธิ์ น่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปี ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงได้เข้ามากราบไหว้ขอหวยด้วยการเอาแป้งมาทามาถูเพื่อดูเลขเด็ดไว้เอาไปซื้อหวย หลังจากนั้นมีชาวบ้านในหมูบ้านได้ถูกหวยจากเลขที่เห็นตรงไหโบราณ จึงยิ่งทำให้ข่าวเรื่องของไหโบราณได้ล่ำลือกันไปในหมู่บ้านใกล้เคียง เลยทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้ามากราบไหว้ขอเลขเด็ด จากไหโบราณนี้ เป็นจำนวนมาก  ต่างถูกหวยบ้างไม่ถูกหวยบ้าง ตามแต่ดวงของแต่ละคน ซึ่งคนที่ถูกหวยก็จะมาบริจาคเงินให้กับทางวัด ด้านทางเจ้าอาวาศกล่าวว่า เงินที่พวกชาวบ้านบริจาค จากการที่ถูกหวย จะทำการรวบรวมไว้จัดตั้งศาลให้ไหโบราณ ในต่อไป 

ซึ่งตอนนี้กำลังจัดหาสถานที่ ที่จะจัดตั้งศาลให้เหมาะสม   ออย่างไรก็ตามชาวบ้านได้กล่าวว่า

ของแบบนี้แล้วแต่โชคใครโชคมัน ดวงใครดวงมัน เป็นความเชื่อส่วนบุคคล